25. 03. 2019

Nová výrobní technologie
Buchar Jiří - ROBEX DK, s.r.o. - 00:00 | [Kategorie: Zakázková výroba] | permalink

Projekt s názvem Nová výrobní technologie ve společnosti ROBEX - DK, s.r.o. je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Královédvorsko na období 2014 – 2020, specifického cíle 1.2. Zvýšit počet podnikatelských subjektů a konkurenceschopnosti stávajících i nově vzniklých.

Primárním cílem předkládaného projektu je nákup nového výrobního systému pro zvýšení efektivity výrobního procesu (snížení energetické náročnosti a snížení objemu vyprodukovaného odpadu) s kladným dopadem na životní prostředí.

V rámci projektu byla nakoupena níže uvedená technologie:
a) Konzolová frézka vertikální FGV 32
b) Univerzální hrotový soustruh SN 50 C / 2000 CE
c) Svařovací a upínací stůl Siegmund 3x1,5M, systém 28 pro těžké aplikace

V rámci projektu byly vytvořeny 2 pracovní místa na pozici strojní zámečník.

Předchozí: Celozávodní zimní dovolená

Kategorie

Archivy