10. 01. 2007

Zpětný odběr ELEKTROZAŘÍZENÍ
Buchar Jiří - 11:07 | [Kategorie: Obchod] | permalink
Firma ROBEX DK s.r.o. získala registraci pro nakládání s elektroodpady dle platných norem a předpisů.
Zavázali jsme se tím k poskytnutí služeb vyšších standartů, než je běžné.
Zákazníkovi není účtována cena za likvidaci elektromateriálu a odpadu, jako je tomu v jiných obchodech.
Celou částku za likvidaci elektroodpadu pocházejícího z našeho prodeje likvidujeme na naše náklady.
Díky tomuto se ani u jenoho z více než 1500 výrobků nezměnili koncové ceny.


Další: Patchworkové pomůcky

Kategorie

Archivy