ČESKÉ PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ

Tavná řezací technika na polystyreny, eps, xps a pěnové izolační hmoty

 
 
  Home - hlavní strana Produkty Prodej Galerie Download Vše o CleexCut
 
 
             Vše o CleexCut / Jak CleexCut funguje
 
 

Řezačky CleexCut fungují na principu tavného řezání, přičemž je využíváno rozžhaveného odporového drátu. Řezný drát se rozžhaví až na 650 °C a to průchodem elektrického proudu. Řez je tak vždy přesný, se zatavenými kraji a bez dalšího odpadu v podobě polystyrénových kuliček a statického prachu. Jak jsme již řekli, k řezu je využíváno odporových drátů, které jsou vyráběny ze speciálních slitin a dovolují dlouhodobé používání řezaček v trvalém provozu. V žádném případě není vhodné používat dráty obyčejné. Tyto mají jiný odpor a mohou způsobit i zničení řezačky. Je také nutno říci, že ačkoli se to na první pohled nemusí zdát, používání speciálních řezných odporových drátů, snižuje celkové náklady na tavné řezání. Jako zdroj elektrické energie pro chod řezačky jsou vždy nabízeny certifikované zdroje s vysokou odolností. Tyto zdroje jsou navrženy přímo k řezačkám CleexCut a tím vyhovují všem bezpečnostním i dalším normativním předpokladům.


Mýty hovoří o vzniku nebezpečných výparů při tavném řezání polystyrenových a dalších pěnových izolačních materiálů. Poslední výzkumy však neprokázali ani zvýšené koncentrace CO2 v okolním ovzduší. Nicméně i přes toto zjištění doporučujeme používat řezačky CleexCut v dobře větraných místnostech. Ve venkovním prostředí však toto není nutné, jelikož je přísun čerstvého vzduchu zajištěn.

K vlastnímu řezu dochází po přiblížení drátu k izolačnímu materiálu. V ideálním případě má mít řezací drát takovou teplotu, aby docházelo k téměř bezkontaktnímu dělení. Polystyrénový materiál tak ustupuje před drátem a tím dochází k tavnému řezu. Pokládka izolací připravených tavnou metodou je jednodušší, vše lícuje jak má, což ocení nejen vlastní izolatér, ale v konečném důsledku i investor stavby, který ušetří za materiál v podobě spárovacích hmot a lepidel.

Izolace je konečně dokonalá...

 Více o Kvalitě tavného řezu naleznete zde >>

Ukázka grafického znázornění tepelného mostu

 
   

 

 
 
   
Kde koupit CleexCut?  

www.cleexcut.cz