ČESKÉ PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ

Tavná řezací technika na polystyreny, eps, xps a pěnové izolační hmoty

 
 
  Home - hlavní strana Produkty Prodej Galerie Download Vše o CleexCut
 
 
             Vše o CleexCut / Mýty & pověry o tavném řezání, polystyrenových izolacích - část 2/2
 
 

Starý dům spotřebuje čtyřikrát více energie než nízkoenergetický dům. Poptávka lidí po zateplování budov se v roce 2008 zvýšila. Důvodem byl jednak růst stavební výroby, ale také růst cen energií. Nejrozšířenějším izolačním materiálem je i nadále pěnový polystyren (EPS). S celkovou spotřebou čtyři kilogramy EPS na hlavu se ČR zařadila za Rakousko a Polsko na třetí místo mezi okolními státy. Na zateplování je použito 14 tis. tun EPS. Pojďme budovat lepší zítřky! 

Je pravda, že pěnový polystyren v konstrukcích po časech "mizí"? Ne, není to pravda. Tato pověra vznikla v začátcích užívání tohoto izolačního materiálu v důsledku prohřešků vůči jeho užitným vlastnostem. Pěnový polystyren odolává teplotám trvale se pohybujícím do 80 °C, ale neodolává působení organických rozpouštědel. Užití lepidel, s organickými rozpouštědly při položení hydroizolací způsobovalo zmíněné "mizení" pěnového polystyrenu. Každopádně platí zásada - chováme-li se k pěnovému polystyrenu slušně, je jeho trvanlivost srovnatelná s trvanlivostí ostatních stavebních materiálů.

Je použití EPS bezpečné?      Hoří EPS?


Jak je to s výskytem formaldehydu, styrenu, případně radioaktivity v pěnovém polystyrenu? Pěnový polystyren je v ČR z hlediska obsahu zdravotně závadných látek velmi přísně sledován. Polystyren je látka, která neobsahuje formaldehyd! Mizivě nízké stopy styrenu byly zjištěny u čerstvě vyrobeného polystyrenu. Tyto mizivé koncentrace lze od nepaměti nalézt také v mnoha potravinách, např. v jahodách, fazolích, pivu aj.                   Srovnávací tabulku naleznete zde!

A co požár a EPS? V poslední době byla velká pozornost věnována otázce požární bezpečnosti konstrukcí s EPS. Oproti dříve dodávaným materiálům (stupeň hořlavosti C2 nebo C3) se dnes ve stavebnictví používají pouze samozhášivé materiály se stupněm hořlavosti C1. V otevřeném ohni i nadále však EPS hoří, ukapává, popř. mizí avšak pouze s podílem < 2% pevných částic.

 
  <<
Předchozí článek zde                Více o Na jaké izolace CleexCut funguje naleznete zde >>

 
   

 

 
 
   
Kde koupit CleexCut?  

www.cleexcut.cz