Nápověda - Jak pracovat s vozíkem  
 


Objednávka je závazná. Lze zrušit telefonicky, zasláním e-mailu a to, pokud tak učiníte v den objednávky (do konce naší pracovní doby)!

ZDE PŘEDKLÁDÁME NÁVOD JAK SPRÁVNĚ VYTVOŘIT OBJEDNÁVKU A PRACOVAT S NAŠÍM NÁKUPNÍM KOŠÍKEM!

K úspěšnému odeslání objednávky Vám slouží tento vozík, který pracuje ve dvou samostatných krocích. V kroku prvním můžete provést úpravu množství kupovaného produktu a kontrolu správnosti Vámi vloženého zboží, výrobku. V druhém kroku budete vyzvání k zadání kontaktních údajů. I v kroku dva můžete provést kontrolu.  Přesný postup a popis funkcí naleznete také  v naší příručce zde! (vyobrazení však nemusí vzhledem k neustálému vylepšování našich web. stránek odpovídat a popis může postrádat některé funkce vozíku).  Více informací naleznete také v "obchodních podmínkách" firmy ROBEX DK, s.r.o.®. Pro pomoc zákazníkům jsme vytvořili záložku technická podpora.


     KROK 1/2

Panel kroku 1/2

     KROK 2/2

Panel kroku 2/2


     Práce s funkcí zapamatování údajů

Tato funkce pracuje na základě využití cookies. Při zaškrtnutí volby "zapamatovat tyto kontaktní údaje" (je přednastaveno) dojde při dokončení objednávky zároveň k uložení údajů z panelu kontaktních údajů a panelu fakturačních údajů. V případě, že nechcete tuto volbu využívat, odškrtněte tuto volbu. Údaje se pak neuloží. To je výhodné zejména při soukromých objednávkách na firemních počítačích či při objednávkách vyhotovovaných z cizích počítačů. Prosím vždy zvažte případné využití této volby, jelikož jakožto poskytovatel nejme schopni ručit za tyto údaje (jsou uloženy na PC ze kterého provádíte objednávku). Tato funkce je dostupná a pracuje správně pouze na počítačích, které mají povoleny cookies.

Při jakékoli další objednávce při přechodu na krok 2/2 se Vám automaticky načtou uložené údaje. Při provedení změny a ponechání zaškrtnuté volby dojde k přepsání původních údajů novými.

Panel uložení kontaktních údajů

Pro smazání údajů můžete využít tlačítko "smazat údaje z paměti". Údaje jsou také nenávratně odstraněny při vymazání cookies z Vašeho počítače. Doba pro uchování těchto údajů je implicitně nastavena na 3 měsíce. Déle nedokážeme tyto údaje uchovat.  

Tato funkce nahrazuje částečně funkci Registrace uživatele, kterou znáte z jiných systémů e-shopů. V případě nejasností či technických obtíží kontaktuje našeho technika (viz. Technická podpora).

Nejde Vám uložit do paměti údaje? Aktivujte si ve Vašem prohlížeči příjem Cookies! Jak na to?
Internet Explorer 7 a vyšší:
V menu Nástroje (Tools) vyberte poslední volbu Možnosti Internetu (Internet Options). Otevře se okno s nastavením možností Internetu. Zde vyberte záložku Osobní údaje (Personal Settings či Personality). Zvolte středni nastavení a dejte OK.
Internet Explorer 6:
V menu Nástroje (Tools) vyberte poslední volbu Možnosti Internetu (Internet Options). Otevře se okno s nastavením možností Internetu. Zde vyberte záložku Osobní údaje (Personal Settings či Personality), zde klikněte na tlačítko Upřesnit... , otevře se nové okno. Zaškrtněte volbu Přepsat automatickou správu souborů cookie a zkontrolujte, že v obou sloupečcích je vybrána volba Přijmout (Enabled). Nyní obě okna zavřete klikem na tlačítka OK.
Netscape:
V menu Edite vyberte poslední volbu Nastavení (Preferences). Otevře se okno s nastavením možností Internetu. V levém okně Kategorie (Categories) vyberte skupinu Pokročilé (Advanced). V sekci Cookies navolte první volbu Přijmout všechna cookies (Accept all cookies). Okno zavřete klikem na tlačítko OK.
Mozilla Firefox 3 a vyšší:
V menu Nástroje (Tools) vyberte poslední volbu Možnosti... (Options...). Otevře se okno s nastavením možností Firefoxu. Zde vyberte položku Soukromí. Zobrazí se nastavení. Zaškrtněte zaškrtítko "Povolit serverům nastavit cookies" a klikněte na tlačítko OK.
Mozilla Firefox starší:
V menu Nástroje (Tools) vyberte poslední volbu Možnosti... (Options...). Otevře se okno s nastavením možností Firefoxu. Zde vyberte položku Soukromí. Zaškrtněte obě zaškrtítka v položce Cookies a klikněte na tlačítko OK.

U dalších prohlížečů je nastavení víceméně podobné. Pokud nedůvěřujete našemu serveru, nepoužívejte funkci "zapamatovat kontaktní údaje".

Chcete přestat používat tuto funkci? Jak na to?
Buďto při následující objednávce zvolte smazat uložené údaje (stav se změní na údaje nejsou prozatím uloženy).  Odškrtněte volbu zapamatovat tyto kontaktní údaje a tuto položku odškrtněte vždy při další objednávce. Funkce paměti kontaktních údajů je mezi zákazníky velmi žádaná a tak je implicitně přednastavena volba uložení Vašich údajů.

Další možností je zakázat příjem cookies Vaším prohlížečem nebo vymazat dosavadní uživatelské cookies z Vašeho PC pomocí specializovaných programů a utilit. V tomto směru doporučuji CCleaner od Piriform, který je freeware a odstraní i další spoustu nepotřebných souborů z Vašeho systému Windows.


     - Překontrolujte prosím vždy objednávané množství zboží a výrobků!
     - Ceny jsou uvedeny bez DPH)

    Po přečtení této nápovědy můžete provést zavření tohoto okna s nápovědou!
    V případě nejasností či vadné funkce našeho vozíku prosím kontaktujte našeho technika