Webové stránky firmy ROBEX DK, s.r.o. používají soubory cookies. Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu. Více o cookies zde!

PODROBNÉ NASTAVENÍ
ROBEX DK, s.r.o. - řezací technika, doplňky pro provozy, zakázková výroba strojů
 

Technická podpora


Technická podpora & nápověda firmy ROBEX DK, s.r.o. ®

TECHNICKÁ PODPORA, NÁPOVĚDA

Technická podpora ROBEX DK, s. r. o. ®

  OBSAH:

 

  1. Informace o firmě
  2. Informační memorandum o ochraně osobních údajů
  3. Jak nakupovat
  4. Jak poptávat
  5. Náhled obrazovky
  6. Kniha přání a stížností

     
  1. INFORMACE O FIRMĚ  
  adresa firmy:

ROBEX DK, s. r. o.
Slovany 3051
544 01 Dvůr Králové nad Labem


kontakt na administrátora internetového obchodu:

BUCHAR JIŘÍ
mob.: +420 603 32 32 45 (pouze v případech týkajících se přímo e-shopu a www prezentace)
e-mail:
robex-dk@tiscali.cz
 
     
  Zpět na obsah  

  2. INFORMAČNÍ MEMORANDUM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
 

Jak jistě víte, dne 25.5. 2018 vstoupila v účinnost nová legislativa EU, která řeší ochranu osobních údajů, ve zkratce GDPR. Pokud jste se s touto problematikou již setkali, určitě víte, že se jedná o velice rozsáhlou oblast. V posledních měsících jsme se i my na tuto změnu velice poctivě připravovali. Provedli jsme řadu technických opatření tak, abychom zabezpečili, že osobní data našich klientů budeme lépe chránit a že každému klientovi zabezpečíme možnost, aby si ověřil, jaká data o něm uchováváme. V souladu s novými předpisy také řešíme expiraci osobních údajů. Dá se tedy říci, že jsme na přechod dle GDPR připraveni. Jak nakládáme s osobními údaji? Více v našem informačním memorandu, kde jsou jasně uvedeny podmínky pro nakládání s osobními údaji našich klientů.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost ROBEX DK s.r.o., Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 27471489, DIČ: CZ27471489 (dále jen „správce“) tímto dokumentem poskytuje svým obchodním partnerům informace o zpracování jejich případných osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

1. Kontaktní údaje správce
Správce lze kontaktovat písemně přímo na adrese sídla nebo elektronicky na emailu vyvoj@robex-dk.cz

2. Účely zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou správcem zpracovány pro následující účely:
a) Plnění smluvních povinností.
b) Realizace vzájmených obchodních vztahů.
c) Vzájemná komunikace a informování.
d) Ochrana právních nároků správce.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů
a) Nezbytnost zpracování pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.
b) Nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů správce, kterými jsou ochrana právních nároků správce v případě sporu s obchodním partnerem.

4. Kategorie dotčených osobních údajů
Správce zpracovává takové údaje svých obchodních partnerů, aby mohl řádně plnit svoje smluvní povinnosti, poskytovat vyžádané služby a aby mohl efektivně komunikovat se svými obchodními partnery.
Správce tak zpracovává následující kategorie osobních údajů:
a) Základní identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, bydliště).
b) Kontaktní údaje (email, telefonní číslo, kontaktní a fakturační adresa).

5. Příjemci osobních údajů
Kromě správce mohou být osobní údaje poskytnuty opávněným státním orgánům a externím smluvním subjektům ověřujícím pro správce daňovou a účetní agendu ( účetní audity).

6. Doba, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy
Osobní údaje budou u správce uloženy po celou dobu trvání vzájemného vztahu se správcem a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv a oprávněných zájmů správce, která nepřekročí 4 roky.

7. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí
Osobní údaje jsou získávány od subjektů údajů, ze smluvní dokumentace uzavřené mezi správcem a subjektem údajů a dále z veřejně dostupných rejstříků, evidencí nebo webových stránek.

8. Práva subjektu údajů
Správce tímto poskytuje informace o tom, že subjekt jehož údaje jsou zpracovávány má následující práva:
- právo dotazovat se správce na uchovávání a zpracování svých osobních údajů
- právo na přístup k osobním údajům týkající se subjektu
- právo požadovat opravu nebo výmaz nesprávných údajů, popřípadě omezení jejich zpracování
- právo vznést námitku proti zpracovní osobních údajů
- právo získat osobní údaje, které poskytl správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenositelnosti takových údajů k jinému správci
- právo požadovat vysvětlení protiprávního uchovávání a zpracovávání osobních údajů, pokud byly tyto údaje uchovávány nebo zpracovávány protiprávně, popř. právo požadovat odstranění protiprávně uchovávaných a zpacovávaných údajů
- právo na podání stížnosti proti zpracování svých osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

 
     
  Zpět na obsah  

  3. JAK NAKUPOVAT  
 

Objednávání zboží u nás je jednoduché. Připravili jsme pro Vás tento návod, kde se dozvíte všechny potřebné kroky k úspěšnému objednání zboží. Objednání zboží je bez nutné registrace!!!

Vyberte si zboží
Na úvodní stránce najdete naše aktuální nabídky. Hned nahoře jsou uvedeny novinky, níže pak nejzajímavější výrobky. Obchod lze uskutečnit pouze u podkategorií označených zelenou odrážkou v levém menu. Tato odrážka označuje výrobky obchodního charakteru. Modré odrážky pak znamenají, že podkategorie zde uvedené se týkají zakázkových strojů, které nelze z důvodu individuálního přístupu vložit do vozíku a tímto objednat.

Pokud už přesně víte co chcete, doporučujeme použít fulltextové vyhledávání, které naleznete na pravé straně nahoře, pod kolonkou objednávky. Hledání funguje velice jednoduše. Napíšete název (jméno, typ, číslo aj.) výrobku ( produktu nebo kategorie produktů), nebo jejich část. Po té stisknete tlačítko OK u tohoto pole. Po najetí nové stránky dojde k vygenerování všech relevantních odkazů. Toto vyhledávání je plně fulltextové, zaměřuje se však pouze na obsah na našich stránkách.

Konkrétní produkt také můžete nalézt shlédnutím výrobků v dané kategorii, podkategorii. Kategorie jsou označeny v levém menu, tučným písmem,
vždy bíle na tmavém podkladu. V seznamu podkategorií umístěným pod Vámi zvolenou kategorií, můžete provést selekci podkategorie Vašeho zájmu. Prostým kliknutím na tuto podkategorii provedete její načtení ve středním sloupci stránek. Zvolená podkategorie se otevře a zezelená pozadí textu, který ji popisuje (v levém menu). Pokud podržíte kurzor delší dobu nad danou podkategorií, zobrazí se náhled typického výrobku v této podkategorii. Po načtení výrobků v dané podkategorii (ve středním sloupci stránek) si povšimněte nadpisu podkategorie a informací pod tímto nadpisem.  Nad nadpisem je nápověda k dané podkategorii, kde se dozvíte odborné informace, které se přímo Váží k této kategorii. Pro přehlednost se na stránce zobrazuje pouze prvních 8 výrobků. Doporučuji tedy změnit výpis výrobků otevřením tlačítka VŠE. Tak dojde k úplnému výpisu všech výrobků námi nabízených. Je také umožněno listování mezi jednotlivými listy v tomto sloupci ( 1 list - 8 výrobků). Již v tomto výpisu lze v případě, že zboží nemá další podvýrobky provést vložení do vozíku nebo vyplněním formuláře požádat o více informací o tomto výrobku e-mailem. Detail výrobku otevřete pomocí odkazu Více informací o tomto výrobku. Po načtení konkrétního výrobku, který se načte do prostředního sloupce se provede úplný výpis výrobku včetně doprovodných informací a popřípadě též podvýrobků. Výpis detailu výrobku se liší v závislosti konkrétního druhu a typu výrobku, přičemž si zachovává grafické náležitosti. Vždy je však v detailu uveden název výrobku, popis výrobku, detailní popis výrobku, technická specifikace výrobku, základní fotografie. U výrobku je též doplněna cena, pokud je známa. Ceny jsou uvedeny bez DPH za jeden kus, není li určeno jinak. Pokud není cena známa, můžete využít možnosti vyplnit pomocí tlačítka Více informací formulář se žádostí o zaslání všech dostupných informací o tomto výrobku. Dále může být v detailu více fotografií, které doplňují možnost náhledu na daný výrobek, katalogové číslo (je-li v systému zadáno), ikony Akce, nejprodávanější, na zakázku aj., které se zobrazují pod hlavní fotografií výrobku v detailu. V případě, že je možné výrobek vložit do vozíku je tlačítko Vložit do vozíku zelené, v případě, že je tato možnost zakázána, je tlačítko šedé. Další ikony v levé spodní části detailu výrobku signalizují přítomnost dalších souvisejících souborů (např. video, pdf katalogový list, certifikát aj...). Opět však musí tyto ikony být barevné. V případě, že jsou tyto ikony šedé, není vložen žádný doprovodný soubor k tomuto výrobku. V detailním výpisu výrobku se také mohou objevit položky Náleží k výrobku a Náležící výrobky, které vypisují výrobky přidružené k tomuto výrobku. Po kliknutí na odkaz dojde k načtení detailu tohoto výrobku nebo náležící podkategorii (např. brousek na řezačku CS15 náleží řezačce CS15. Řezačka je pak náležícím výrobkem). Náležící ani náleží k výrobku v žádném případě neznamená, že by k výrobku zboží náleželo v ceně tohoto výrobku. Jedná se pouze o výpis doporučených produktů.

Vložte zboží do vozíku
Pokud jste si již vybrali, stiskněte u příslušného výrobku tlačítko Vložit do vozíku nebo malou ikonu vozíku. Zboží, které jste si vybrali a chcete zakoupit se automaticky přesune do nákupního vozíku, údaje o jeho stavu stále vidíte v pravém horním rohu. V momentu, kdy dojde vložení do vozíku dojde k zčervenání pole Nákupní vozík a textovému výpisu počtu vložených výrobků. Po vložení také vyjede dotaz, kde je nutné pomocí dvou tlačítkem zvolit další postup. Je umožněno pokračovat v nákupu (tlačítko Pokračovat), nebo dokončit objednávku (tlačítkem Dokončit objednávku). Na stránku Vašeho nákupního vozíku se dostanete stisknutím odkazu v poli Nákupní vozík (nad polem HLEDEJ - v pravé horní části). Ve výpisu obsahu vozíku lze pozměnit počet položek, popř. vyndat výrobek z vozíku stiskem tlačítka pro výmaz produktu z vozíku. V tomto kroku doporučujeme přečíst obchodní podmínky firmy ROBEX DK, s.r.o. . Stiskem tlačítka Potvrdit objednávku přejdete na nové okno, kde je nutné vyplnit kontaktní informace a všechny náležitosti formuláře (pro urychlení vyřízení Vaší objednávky). Můžete také vložit komentář do pole k tomu určenému. Zkontrolujte vždy vložená data a obchod potvrďte stiskem tlačítka Potvrdit objednávku. Vynasnažíme se Vás v nejbližším možném termínu informovat o stavu Vaší objednávky, celkové ceně včetně poštovného a balného a možnostech dodání (není podmínkou).

Upřesnění objednávky
Po obdržení objednávky s Vámi nejpozději další pracovní den upřesníme všechny detaily, které jsou nezbytné k vyřízení objednávky.

Potřebujete detailní popis práce s vozíkem? Využijte naši PDF publikaci "Nápověda k elektronickému systému objednávek"!

Více informací přímo o práci s vozíkem naleznete také na této stránce přístupné přímo z vozíku či klikněte zde!

 
     
  Zpět na obsah  

  4. JAK POPTÁVAT  
 

Zaslání poptávky či dotazu je u nás jednoduché. Připravili jsme pro Vás tento návod, kde se dozvíte všechny potřebné kroky k úspěšnému zaslání poptávky po zboží, výrobku či dotazu. Poptávka je samozřejmě nevymahatelná!!!

Vyberte si zboží, výrobek či jiný produkt
Na úvodní stránce najdete naše aktuální nabídky. Hned nahoře jsou uvedeny novinky, níže pak nejzajímavější výrobky. Poptávky lze zpravidla uskutečnit  u podkategorií označených zelenou i modrou odrážkou v levém menu. Zelená odrážka označuje výrobky obchodního charakteru. Modré odrážky pak znamenají, že podkategorie zde uvedené se týkají zakázkových strojů, které nelze z důvodu individuálního přístupu vložit do vozíku a tímto objednat.

Poptávkový systém byl vyvinut zejména s ohledem na požadavky ze strany zákazníků při realizaci na zakázku vyrobených strojů, kde se velice často pozměňují technické parametry strojů v závislosti na požadavcích zákazníků.

Pokud už přesně víte co chcete, doporučujeme použít fulltextové vyhledávání, které naleznete na pravé straně nahoře, pod kolonkou objednávky. Hledání funguje velice jednoduše. Napíšete název (jméno, typ, číslo aj.) výrobku ( produktu nebo kategorie produktů), nebo jejich část. Po té stisknete tlačítko OK u tohoto pole. Po najetí nové stránky dojde k vygenerování všech relevantních odkazů. Toto vyhledávání je plně fulltextové, zaměřuje se však pouze na obsah na našich stránkách.

Konkrétní produkt také můžete nalézt shlédnutím výrobků v dané kategorii, podkategorii. Kategorie jsou označeny v levém menu, tučným písmem, vždy bíle na tmavém podkladu. V seznamu podkategorií umístěným pod Vámi zvolenou kategorií, můžete provést selekci podkategorie Vašeho zájmu. Prostým kliknutím na tuto podkategorii provedete její načtení ve středním sloupci stránek.
  Zvolená podkategorie se otevře a zezelená pozadí textu, který ji popisuje (v levém menu). Pokud podržíte kurzor delší dobu nad danou podkategorií, zobrazí se náhled typického výrobku v této podkategorii. Po načtení výrobků v dané podkategorii (ve středním sloupci stránek) si povšimněte nadpisu podkategorie a informací pod tímto nadpisem.  Nad nadpisem je nápověda k dané podkategorii, kde se dozvíte odborné informace, které se přímo Váží k této kategorii. Pro přehlednost se na stránce zobrazuje pouze prvních 8 výrobků. Doporučuji tedy změnit výpis výrobků otevřením tlačítka VŠE. Tak dojde k úplnému výpisu všech výrobků námi nabízených. Je také umožněno listování mezi jednotlivými listy v tomto sloupci ( 1 list - 8 výrobků). Již v tomto výpisu lze v případě, že zboží nemá další podvýrobky provést vložení do vozíku nebo vyplněním formuláře požádat o více informací o tomto výrobku e-mailem - což je vlastně námi zmiňovaná poptávka. Detail výrobku otevřete pomocí odkazu Více informací o tomto výrobku. Po načtení konkrétního výrobku, který se načte do prostředního sloupce se provede úplný výpis výrobku včetně doprovodných informací a popřípadě též podvýrobků. Výpis detailu výrobku se liší v závislosti konkrétního druhu a typu výrobku, přičemž si zachovává grafické náležitosti. Vždy je však v detailu uveden název výrobku, popis výrobku, detailní popis výrobku, technická specifikace výrobku, základní fotografie. U výrobku je též doplněna cena, pokud je známa. Ceny jsou uvedeny bez DPH za jeden kus, není li určeno jinak. I v detailním vyobrazení produktu je ve spodní části tohoto detailu tlačítko pro provedení poptávky. Po kliknutí na toto tlačítko dojde k otevření formuláře v novém okně.

Formulář pro zaslání poptávky, dotazu
Pokud jste si již vybrali, stiskněte u příslušného výrobku tlačítko Dotázat se nebo malou ikonu "i". Produkt, který chcete poptat či se chcete dotázat na některou z jeho vlastností či funkcí se automaticky přesune do formuláře, který bude otevřen v novém okně. Nyní vyplňte všechna pole vyžadovaná ve formuláři, jež nám slouží pro Vaše budoucí kontaktovaní. Můžete také vložit komentář do pole k tomu určenému. Zkontrolujte vždy vložená data a odeslání proveďte stiskem tlačítka Odeslat formulář. Vynasnažíme se Vás v nejbližším možném termínu informovat o vyřízení Vaší poptávky či dotazu, či Vám rovnou sdělíme odpověď!

Potřebujete detailní popis práce s poptávkovým formulářem? Využijte naši PDF publikaci "Nápověda k poptávkovému systému"!

 
     
  Zpět na obsah  

     
  5. NÁHLED OBRAZOVKY WWW PREZENTACE  
 

zjednodušený náhled na naší www prezentaci a prvků na těchto stránkách:
 

 
  Hlavní část webu Výpis produktů v podkategorii Popis detailu produktu  
  Pro zvětšení klikni na tento náhled! Pro zvětšení klikni na tento náhled! Pro zvětšení klikni na tento náhled!  
 

zobraz zvětšeninu v novém okně

zobraz zvětšeninu v novém okně zobraz zvětšeninu v novém okně  
     
  Zpět na obsah  

  6. VAŠE PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI  
  O vašem přání či stížnosti můžete také firmu ROBEX DK, s.r.o. uvědomit telefonicky či e-mailem  
     
  Zpět na obsah  
     

 

Tisk této stránky                            KONTAKTY                            MAPA WEBU!!!                ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU

 
     
  Obchodní podmínky naleznete na www.robex-dk.cz/podminky.php
Reklamační řád naleznete na www.robex-dk.cz/reklamace.php
 
  Poznámka: firma ROBEX DK, s.r.o. si vyhrazuje právo na změny v tomto dokumentu bez předchozího upozornění  
 

©Copyright  by ROBEX DK, s.r.o.®

 


 
to Top technická podpora  |  obchodní podmínky | právní prohlášení  |  webdesign fryzl.net  |  mapa webu  |  osobní údaje  |  kontaktní informace  |  nastavení cookies Adminto Top
 
 :: Naše odkazy :: InstalaceZTI.cz ::