. RobexPedie - Brousky

Nápověda Brousky

Brousky do řezaček, brousky do pásových pil

Brousky a brusné kameny jsou méně častěji měněným dílem na pásových pilách a ručních řezačkách ( kotoučových i vibračních). Jednomu výrobci, značce popř. typu pily, řezačky odpovídá vždy jeden typ brousku. Pro některé typy pil a řezaček je ale možné volit více typů brousků, zejména pak jeho tvrdost a velikost zrna. U řezacích strojů je nutné dbát na vynikající stav brousků, jelikož pouze kvalitní a vhodně zvolený brousek ve vynikajícím stavu dokáže plně nabrousit nůž.

Princip a popis brousku (teorie):

brouskem se rozumí brusný nástroj vzniklý spojením brusných zrn vhodným pojivem, používá se obvykle k ručnímu broušení a obtahování ostří nástrojů, v našem případě se brousky používají jako doplněk řezacích strojů.

Podle tvaru jsou brousky například ploché, kruhové. V textilním průmyslu a zvláště potom na řezacích strojích používáme tyto typy brousků:

a) kulaté - plné (kotoučové řezačky a pily)
b) kulaté - hrncové (kotoučové řezačky a pily)
c) ploché - brusné pásky (vertikální řezačky aj.)

Typy brousků

Nejběžnější průmyslově vyráběné brousky určené pro domácí použití bývají zhotoveny velmi často z brusného materiálu zvaného karborundum, což je tepelně upravený karbid křemíku , chemická sloučenina uhlíku a křemíku. V textilním průmyslu jsou používány brousky pojené tzn. složené z brusiva (brusných zrn o různé velikosti a tvrdosti) a pojidla, které drží jednotlivá zrna provázána v daném tvaru brousku.

Pří výběru brousku vždy dbejte na: 

1) rozměry brousku
2) typ brousku (dle užití)
3) provedení (zrnitost, tvrdost aj.)


1) Brousek vždy vybírejte pro konkrétní typ aplikace popř. pily či řezačky. Brousek je nesen na přípojné části stroje. proto jsou některé brousky vyvložkovány mosaznými popř. ocelovými kroužky tak, aby bylo umožněno jejich pevné ukotvení na osu držáku brousků. Kulatý brousek se však musí volně otáčet při dolehnutí nože na brousek.

2) Dle užití typů brousků rozlišujeme brousky párové, které jsou využívány pro broušení oboustranné. Tyto párové brusné kotouče či pásky jsou nastaveny v nosiči brusků pod přesným úhlem a zabrušují v jedné operaci obě strany ostří. Tohoto principu je využíváno obvykle u tučních, kotoučových i vertikálních řezaček s interním brusným zařízeník, které jsou vybaveny oboustraně broušenými noži. Dalším typem jsou brousky samostatné, které jsou využívány pro broušení kotoučových, jednostranně broušených nožů.
Typy brousků dle užití
3) U brousků je také důležitým ukazatelem jeho zrnitost a tvrdost. Zrnitost je dána průměrnou velikostí jednotlivých zrn, ze kterých je brousek složen. Tvrdost brusného materiálu je vlastnost, vyjadřující odpor proti vnikání (zkušebního) předmětu do povrchu. Měří se přístrojem zvaným tvrdoměr.
Typy brousků dle zrna

Vlastní proces broušení nožů:

Mnoho nožů není po většinu svého života správně naostřena, mnohdy proto že nejsou správně nabroušeny již v počátku. Zkontrolujte si tedy stav nabroušení nožů dříve, než jej zabudujete na stroj, řezačku či pilu a to zejména v případě, že není vybaven interním brousícím zařízením, ale broušení je třeba provádět externě. Na vlastní broušení používejte pouze brousící zařízení (sestava brousků) určené k Vašemu stroji a konkrétnímu typu nože. Nezapomínejte také na to, že všechny nože dodávané firmou ROBEX DK, s.r.o. jsou plně nabroušeny a jakost ostří kontrolována před expedicí.

Brousící zařízení je vlastně samostatný prvek, který má na starosti broušení nožů. Brousící zařízení může být:

a) interní – součást stroje, řezačky, vertikální pily, či pásové pily
b) externí – pro nabroušení musíte zpravidla nůž vyjmout ze stroje

Námi dodávané brousky mají vždy zaručenu velikost zrn a je jasná i jejich kvalita.

Brousící zařízení na kotoučové řezačceV případě broušení pomocí brousícího zařízení je zamezeno vzniku podbrus či nedostatečnému nabroušení, strhnutí grotu ostří nože. Pravidelně však dbejte na kontrolu brousícího zařízení. Seřízení přenechte vždy odborníkům. Bez speciálního vybavení a dlouholetého cviku a zkušeností nejste schopni nastavit odstup brusných kamenů, jejich zapuštění a další seřízení. Při broušení je nutno dodržovat stejný úhel, obvykle 12-15° z každé strany. Úhly se mění v závislosti na použitém noži a aplikaci na kterou je využíván. Čím lehčí bude práce konaná nožem, tím ostřejší může být úhel. Tenké ostří není vhodné pro všechny účely, ale platí, že tenčí ostří je ostřejší, lépe proniká do materiálu. Toto však nebude platit při řezu zvláště poddajných materiálů ( pryž aj.). Správný úhel musíte vyzkoušet pro daný nůž a konkrétní účel. Pro broušení existují různé kameny a brusné systémy, pro praktické a časté požití je však potřeba vybírat s rozvahou. Například konkurence nabízí levnější brousky s velkou zrnitostí, které jsou nevhodné pro značnou zrnitost a také se velmi rychle opotřebovávají. Pro správné broušení je nutno pochopit co je to jehla, jinak řečeno grot ostří, které vzniká zejména na jednostranně broušených nožích, a jak ji odstranit. Jehla vzniká jako tenoučký kousek oceli při rovnoměrném ubírání materiálu z obou stran. Postupně totiž ztenčujete břit až ke konci je natolik tenký, že se začne ohýbat a právě tento převalující se kousek oceli tvoří jehlu. Jehlu snadno nahmatáte bříškem palce. Pokud není jehla správně odstraněna, nemůžete dosáhnout kvalitního ostří. Pokud totiž jehlu pouze "narovnáte" ve směru ostří, nůž vám bude řezat papír ale při prvním kontaktu s tvrdším materiálem se ohne a nůž se okamžitě "ztupí". Také broušení lze provádět několika způsoby a to s ohledem na výsledný efekt ostří. Vše je odvislé od toho zda chcete zcela hladké nebo mikroskopicky zubaté ostří. Zubaté ostří je lepší pro krájení, obzvláště vláknitých materiálů (lana aj.). Hladké ostří je ideální pokud budete řezat spíše tlakem než tahem, například kůže, papír aj. Typ výsledného ostří tedy závisí na tom, jaké je zamýšlené použití nože. Pokud tedy chcete mikrozubaté ostří, stačí k odstranění jehly když nyní jen lehce zvětšíte úhel broušení (cca 25-30°) a zmenšíte tlak na nůž. Výsledkem je ostří které hladce přeřízne papír. Složitější je broušení konkávních a konvexních typů ostří, kde je třeba nabrousit nůž v celé řezné délce nože. Zpravidla, běžnými způsoby, se ostří brousí pouze v místě prvního styku ostří s materiálem. Preciznějším způsobem by však bylo broušení nože po celé délce ostří a to i v prohloubených částech. Proto je velice důležité zakoupit již z výroby precizně nabroušený nůž konkávního či konvexního typu. Uživatel jej totiž již nikdy nenabrousí ve všech jeho částech.

Brousící systémy pro pásové pilyPokud si nevěříte či si nevíte s broušením rady, použijte nějaký stavitelný systém pro úhlové broušení, rozhodně nevyužívejte služeb "potulných" brusičů. Ti mají jeden kotouč na broušení kuchyňských nožů i seker  a Vaše ostří spíše zničí než nabrousí. Nepoužívejte také brusky. U kotoučové brusky vám snadno ujede úhel a velmi snadno také vyhřejete v nějakém místě ostří a čepel tím zničíte. Pokud máte pásovou brusku, vyhřátí čepele není tak akutní, ale ztráta úhlu je i v tomto případě snadná.

Znáte technické údaje ?!
Zrno - vlastní brusná částečka o různí tvrdosti a velikosti
Tvrdost brousku - dle tvdrosti užitého zrna a vlastností pojiva 
Hrubost brousku - velikost zrna, množství zrna s danou tvrdostí
Pojivo - chem. spojuje více zrn v kompaktní celek brousku
Osazení brousku - část kterou je brousek přichycen k systému
Brousící zařízení - zařízení s nastavenými brousky pro automatizaci broušení

Při nákupu ruční kotoučové řezačky vemte v potaz vždy její následné využítí, Vaše potřeby spolu s technickými možnostmi řezačky. Vhodným výběrem řezačky předejdete častým opravám,  zvýšené investici a starostem. Při výběru pro Vás vhodné řezačky Vám rádi poradíme!

Používejte pouze brousky daného typu a shodného zrna, pouze tak předejdete opotřebení nože při zachování naprosté ostrosti nožů.


Jste v kategorii: Brousky do řezaček a pás. pil

Otevři celou kategoriiPřejdi na oficiální web firmy ROBEX DK, s.r.o., kde můžes shlédnout či zakoupit tyto výrobky


 
ROBEX DK, s.r.o. - centrum řezací techniky | CleexCut - pily a řezačky na izolace | ExaPro.cz - použité stroje | Odkazy na partnery webu www.robex-dk.cz | Chcete zde odkaz na Vás?