. RobexPedie - Kabelové navíjecí bubny

Nápověda Kabelové navíjecí bubny

Kabelové navíječe, elektrické navíječe, balancéry

Navíjecí buben je mechanické zařízení, které se používá na navíjení a uložení lana nebo kabelu. Firma ROBEX DK, s.r.o. se však specializuje pouze na navíjecí bubny elektrické. V nejjednodušší podobě se skládá z cívky a připevněné kliky, což je vlastně zařízení zvané rumpál. U složitějších konstrukcí bubnů může být k pohonu navíjecí cívky užito převodového ústrojí a mohou být poháněny elektrickým proudem, hydraulicky, pneumaticky nebo spalovacím motorem. Mezitypem může být chápán navíjecí buben s pružinovým principem navíjení.

Kabelové navjecí bubny, balancéry
Ukázka navíjecí části bubnuSamonavíjecí pružinový buben je osazen uvnitř bubnu vinutou pružinou o dané délce a síle, spočítané dle zátěže a hmotnosti navinutého kabelu, která zajistí vratný pohyb a zpětné navíjení kabelu na cívku navíjecího bubnu. Samozřejmou funkcí by měla být i aretace odvinutého kabelu tak, aby nedocházelo v případě, kdy chcete ponechat kabel v odvinutém stavu, ke zpětnému tahu pružinou a nechtěnému navíjení. Velice příjemným způsobem průtažné aretace je způsob při kterém dochází k aretaci kabelu v odvinuté formě v místě jedné otočky kabelového navíjecího bubnu pomocí zpětného mechanizmu s protisměrným zobáčkem.

Pohled na profesionální řadu kabelových navíjecích bubnůVzhledem k použití kabelových navíjecích bubnů na přenos elektrické energie je převedení této energie poměrně složité. Dlouholetým výzkumem přímo v praxi byl vyvinut způsob přenosu el. energie i ve vícežilových vodičích pomocí kartáčů či úhlíků, podobně jak v klasických elektrických motorech.

Délku kabelu na navíjecím bubnu není vhodné měnit, zejména pak prodlužovat, jelikož nedojde prodloužení aktivní, navíjené délky. Zpravidla mají totiž navíjecí bubny dánou délku použité pružiny. Vybírejte tedy navíjecí buben vždy s jasnou představou Vašeho použití.

Výčet typů kabelových bubnů:

Způsoby použitíDle způsobu navíjení
a) ruční, mechanický
b) samonavíjecí, pružinový
c) automatizovaný (motorický)

Bubny pro přenos:
a) elektrické energie (kabelové bubny)
b) vody a jiných tekutin (hadicové bubny)
c) mechanické energie (lanové bubny)

Dle provedení bubnů:
a) s brzdou, aretací zpětného navíjení
b) se stálým navíjením

Ve vyhotovení:
a) pro vysokozátěžový provoz (obvykle kovové bubny)
b) pro hobby (plastové s pochybným přenosem síly)

Téměř vždy se však jedná o praktickou aplikaci, která využívá principu jednoduchého stroje kola na hřídeli a usnadňuje Vaší práci.


Ukázka práce s kabelovým navíjecím bubnemKromě průmyslového využití (např. na jeřábech, v dílnách či u vrátku) se navíjecí bubny používají také na vlečení aut, lodí nebo kluzáků. Několik navíjecích bubnů se nachází také téměř na každém člunu nebo lodi, kde tahají kotvu nebo kotevní a zdvihací lana. Různé druhy navíjecích bubnů nalézají své uplatnění také při stavbě elektrických vedení všech typů, ať jsou to vedení kabelová (podzemní) nebo vzdušná (nadzemní). Kabelové navíjecí bubny najdou své uplatnění v provozech, kde znamená pořádek, čistota a rychlost jisté privilegium. Kabelový buben může být zavěšen na svislé zdi či nad místem prác. Vždy stačí jen natáhnout paži a kabel se zásuvkou stáhnout k místu práce. Po ukončení práce stačí jen odaretovat kabelový buben z místa práce mírným a poklidným zatažením k sobě a k navinutí kabelu dojde samo. Tyto kabelové bubny jsou také často používány jako součást pohyblivých strojů, které se pohybují po kluzných drahách, vedeních. Jedná se prvky s dlouhou životností.

Balancéry jsou vlastně jednoduché lanové navíjecí bubny, které využívají navinuté pružiny k vyrovnání hmotnosti předmětu upevněného na konci lanka balancéru. Vyrábějí se v několika hmonostních typech. Usnadnují práci s nářadím, které je umístěno nad pracovní deskou, zavěšené na balancéru. Prostě, jakmile nářadí potřebujete, stáhnete si jej paží a pracujete. jakmile nářadí nepotřebujete pustíte jej. Nářadí je stále připraveno k práci.

Vysvětlení některých technických pojmů:
aretace – zamezí navíjení
kabelový buben – pro přenos elektrické energie
navíjecí – zpětné navinutí na cívku,buben
buben, cívka – nosič navinutého kabelu

Vybírejte kabelový navíjecí buben dle potřebné aktivní navíjené délky kabelu a typu kabelu neseného na cívce navíječe (vícežilový, 230V, 400V aj.).


Jste v kategorii: automatizace, metry, počítadla, navíječe

Otevři celou kategoriiPřejdi na oficiální web firmy ROBEX DK, s.r.o., kde můžes shlédnout či zakoupit tyto výrobky


 
ROBEX DK, s.r.o. - centrum řezací techniky | CleexCut - pily a řezačky na izolace | ExaPro.cz - použité stroje | Odkazy na partnery webu www.robex-dk.cz | Chcete zde odkaz na Vás?