. RobexPedie - Pokládací stoly, stříhárenská pracoviště

Nápověda Pokládací stoly, stříhárenská pracoviště

Řezací pracoviště, vrstvící pracoviště, stříhárenská technika

Pokládací stůl je zařízení určené k pokládání, manipulaci, nakládání s textilními materiály a jim příbuznými materiály, v neposlední řadě též řezání a stříhání. Takovéto pokládací stoly nazýváme též stříhárenské stoly.

Pokládací stoly dělíme:
- balící, skládací a manipulační
- základní stříhárenské stoly
- servocutterové stoly
- s příčným řezem
- s příčným i podélným řezem
- vyřezávací stroje, cnc
- automatické stroje

Stříhárenské stoly dělíme dále dle použitých ořezových zařízení na:
- stoly s ořezovou lištou
- stoly s portálovým způsobem řezání

Pokládací stoly a jiná stříhárenská technika

Vrstvící zařízení, zařízení pro štosování látekPokládací stoly mohou být vybaveny také vrstvícími zařízeními, která pracují buď na principu pokládky látek rub-líc respektive CIK-CAK, nebo rub-rub, kdy jsou jednotlivé vrstvy pokládány na sebe. Způsob CIK-CAK lze užít i pro ruční vrstvící zařízení, kde lze tímto způsobem docílit vysoké kadence stroje. I jednoduché vrstvící zařízení typu Rub-rub však zajistí spolu se zkušenou obsluhou vysoké rychlosti zpracován textilních materiálů. Pro vícečetné řezy pro další zpracování látek ve více vrstvách, tak zvaném štosu, je však z pohledu úspory nákladů na pracovní sílu využít poloautomatických či automatických strojů. K následnému opracování může být využito ručních kotoučových řezaček, vertikálních řezaček, servocutterových stolů s letmo vedeným servocuttrem, příčných ořezů s využitím ořezové lišty či portálový způsob řezu.

V rámci vývoje zpracování textilních a jim podobných materiálů v průběhu 70 let došlo k využití hned několika významných vynálezů. V dnešní moderní době tak existuje více než 20 modelů zpracování textilních materiálů, které se liší průběhem vlastního zpracování a způsobu práce s těmito materiály. Vlastních technik pak existuje více než 100. Těmto modelům se zde nebudeme podrobněji věnovat, neboť použití vhodné techniky je na libovůli zpracovatele.

Jednoduchý pokládací stůl s ořezovým pracovištěmPouze pro příklad zmíním dva základní modely od které tvoří pomyslný počátek technologie textilního průmyslu v oblasti zpracování a zušlechťování. První z modelů předpokládá zpracování materiálu na jednom místo a to v krocích od A do Z. Na stejném pracovišti je materiál navrstven, následně pak zpracován. V případě, že není nutné vrstvení, dochází k přímému zpracování. Na tomto pracovišti prochází materiál celým procesem zpracování.

Druhým modelem je pak využití více pracovišť, která odpovídají svoji specifikací a určením pouze konkrétnímu úkonu. Například popíšeme vzorová pracoviště. Automatické odvíjecí zařízení Speciální stůl se spodním vedením řezačky pro velice přesné řezy roletovins vrstvením a odklesávajícím stolem pro precizní a rychlé navrstvení materiálu na požadovanou vrstvu je prvním, vstupním pracovištěm. Takovýto stroj může pracovat tak, že vstupní materiál odvíjený z více rolí najednou, tím je zajištěna vyšší produktivita,  je uchopen speciální čelistí, která pomocí vedení natáhne materiál v počtu vrstev daném počtem odvíječů na požadovanou délku. Nyní dojde k sepnutí příčné kotoučové řezačky, která tyto vrstvy zařízne na požadovanou délku danou vzdáleností čelisti od místa řezu. Stůl nyní odklesne o požadovanou výšku, která je dána výškou jedné vrstvy materiálu, počtem těchto vrstev a také odchylkou, která je dána absolutním nepřilnutí materiálů k sobě. Celý cyklus natahování, řezání a vrstvení pak pokračuje až po navrstvení požadované výšky štosu materiálu. Obsluha nyní materiál přesune na další pracoviště, kde je dále zpracován tvarovými řezy. Celý cyklus přípravy do vrstvy může být samozřejmě plně automatický, řízený pomocí počítače. Obsluha pak zajistí pouze přísun materiálu (výměnu rolí) a nastavení vstupních hodnot.

Ukázka pokládacího stolu s řezací lištouFirma ROBEX DK, s.r.o. ® je dlouholetým výrobcem pokládacích stolů a další stříhárenské techniky. Výroba je vždy zakázkovým způsobem a zákazník tak ovlivňuje plně nejen použité prvky a materiály. Pro tyto účely vyvinula firma ROBEX DK, s.r.o. ® ořezovou lištu, která je vhodná zvláště na rovné řezy příčným či podélným směrem. Sestává z aluminium profilované lišty do které je umístěn vozík s pojezdovými ložisky (osm ložisek). Do lišty je navíc vsazena ocelová planžeta, která zajistí dlouhodobou životnost této lišty. Vozík tak jezdí v liště plynule, bez zjevných vůlí. Ložiska vozíku jsou nastavitelná a údržba může ovlivnit vůli vozíku v řezačce. Na vozíku je pak umístěna řezačka dle přání zákazníka. Z vozíku metské vyvedena teleskopická tyč, kterou je možné v ručním režimu ovládat posuv vozíku. Na vozíku je také umístěn spínač, který při odklonění tyče ze svislé, parkovací Elektricky ovládaná řezačka s motorickým posuvem na ořezové lištěpolohy, do horizontální provede sepnutí motoru řezačky. Řezačka tak neběží zbytečně a dochází k úspoře elektrické energie. Délka ořezové lišty není v tomto případě omezující, přičemž doporučujeme vždy lištu delší (cca. 200 mm) pro zaparkování řezačky mimo aplikační plochu prokládacího stolu. Tato lišta může být upevněna na desku stolu. Na desce pak vznikne překážka cirka 18 mm vysoká. Doporučujeme tedy, pokud je to ve vašich silách, zabudovat tuto lištu do desky stolu tak, že desku příčně či podélně rozříznete a lištu vsadíte na rám stolu. Ořezová lišta tak nyní tvoří se stolem celek. Ořezová lišta může být také ve vyhotovení s motorickým posuvem, přičemž vozík s řezačkou je poháněn elektromotorem přes řemen. K posuvu řezačky tak dochází po sepnutí na ovládacím panelu. S využitím sofistikované techniky lze pak docílit různorodého nastavení. Například lze zvolit dojezdovou vzdálenost, pojezdovou rychlost či brzdění vozíku s řezačkou. I tato ořezová lišta může být doplněna o vrstvící zařízení.

Portálové ořezové pracovištěDalším vyvíjeným strojem pro pokládací stoly a jiná stříhárenské pracoviště je takzvaný portál. Jedná se vlastně o princip řezu, kdy je řezačka vedena shora, patka řezačky se zlehka dotýká desky stolu. S využitím tohoto principu lze dosáhnout vysoké efektivity. Ořezový portál zajišťuje posuv řezačky do řezu v příčeném směru. Zároveň je možné s využitím stranových vedení stolu portál posouvat v podélném směru. Řezat vysoké vrstvy tak můžete kdekoli v rozsahu vedení portálu. Portál může být vybaven odměřovacím zařízením, počítadlem řezů, či motorickými jednotkami posuvu do řezu či stranového posuvu. Vrcholem nabídky je pak portál s možností naklopení řezačky v úhlu, kdy jsou materiály řezány pod specifickým úhlem či s možnost otočení řezačky o 90 stupňů a tím může řezačka vedená na tomto portálu opracovávat materiál nejen příčně, ale i podélně. Na místo motorických posuvů je možné použít i pneumatické prvky. I tento portál lze zautomatizovat a je vyráběn přesně, dle přání zákazníka, na zakázku. Portál je zejména využíván pro řezání pomocí velkokapacitních řezaček, uzpůsobené pro řezy vysokých výšek řezů.

K řezání nemusí být samozřejmě využívány pouze klasické řezačky na textil typu kotoučové řezačky či vertikální řezačky. K využití spolu s pokládacími, stříhárenskými stroly či jinými ořezovými pracovištěmi můžou být i tavné řezačky, které dělí materil pomocí teploty, ultrazvukové dělící hlavy, které umožňují i sváření materiálů, průmyslové žiletky a spousta dalších technologií.

Pro více informací o pokládacích stolech či stříhárenské technice kontaktujte firmu ROBEX DK, s.r.o. ®, která díky zkušenostem získaným z mnoha provozů a výrobou těchto strojů poskytne poradenství či nabídne stroj dle Vaší poptávky.

Firma ROBEX DK, s.r.o. ® také zajišťuje prodej náhradních dílů nejen na stroje vlastní výroby, ale i na běžně dostupné stroje a to včetně strojů KURIS, WASTEMA a dalších. Na atypické stroje jsou náhradní díly vyráběny zakázkovým způsobem. Na jakékoli stroje také zajišťuje servis, pravidelný servis, či repase a další opravy.

Vysvětlení některých technických pojmů:
Řez – dělení materiálu
Ořezová lišta – lišta sloužící pro příčné či podélné řezy
Portál – konstrukce pro letmé uložení řezačky
Pokládací stůl – vlastní manipulační stůl
Stříhárenský stůl – pokládací stůl s řezacím pracovištěm
Stříhání – způsob dělení materiálu střihem
Řezání – způsob dělení matriálu
Vrstva – více jednotlivých vrstev na sobě
Cik-Cak – způsob pokládky materiálu rub-líc
Štos – jinak též vrstva
Oprava stroje – navrácení plné funkčnosti stroji
Servis stroje – činnost při opravě stroje
Údržba stroje – pravidelný servis stroje
Oprava stroje – nahodilý servis stroje
Náhradní díl – díl potřebný k opravě stroje

Ukázka ořezové lišty Ukázka portálového řezání
Možnosti ořezové lišty
Možnosti portálového řezání

Firma ROBEX DK, s.r.o. ® nabízí poradenství, výrobu, prodej, servis, repase, náhradní díly a bazarové stroje. Vybírejte pouze profesionální prvky a stroje.


Jste v kategorii: Pokládací, stříhárenské stoly

Otevři celou kategoriiPřejdi na oficiální web firmy ROBEX DK, s.r.o., kde můžes shlédnout či zakoupit tyto výrobky


 
ROBEX DK, s.r.o. - centrum řezací techniky | CleexCut - pily a řezačky na izolace | ExaPro.cz - použité stroje | Odkazy na partnery webu www.robex-dk.cz | Chcete zde odkaz na Vás?