. RobexPedie - Pásové pily na textílie

Nápověda Pásové pily na textílie

Pásová pila na textil, textilní pásová pila, pásová pila na textil a jiné materiály

Pásová pila na textilní a jiné materiály je stroj určený k přesnému dělení textilních a jim podobných materiálů ložených na desce této pásové pily. K řezu dochází tlačením materiálu do místa řezu. Místo řezu je dáno místem průchodu pásového nože skrz desku stolu.

Pásová pila funguje na principu oběžného nože, nekonečného pásu, který je posouván do řezu jednosměrným otáčením pilového pásu. K rotaci tohoto pásového nože je využito kol, jež otáčejí tímto nožem  (počet kol, dle typu pily), přičemž jedno kolo pily musí být vždy hnané. Je nutné dbát na správné napnutí nože. Pilový pás je uveden do pohybu silou motoru, která je přenášena na hnané kolo a tím i pilový pás. Pásový nůž se pohybuje tedy jedním směrem a zpravidla směrem k desce stolu na které je umístěna průpyšnice, drážka v desce stolu vyrobená z kovového materiálu. Tvoří tak místo kde dochází k řezu. Z podstaty řezu je jasné, že při rychlém pohybu nože do řezu dochází k jeho postupnému otupení. Ke zpětnému nabroušení pak slouží brousící zařízení.

Pásové pily dělíme dle určení na:

- pily na textilie a podobné materiály
- pily na Molitan ® a jiné pěnové materiály
- pily na dřevo, kov a další

V tomto článku se však budeme věnovat pouze pilám na textilie. S pilami tohoto typu se setkáme téměř v každé větší čalounické dílně či výrobní firmě. Jedná se rychlý způsob přesného, nejen rovného, opracování textilií i ve vysokých vrstvách. Pásovou pilou lze velice přesně vytvářet i tvarové řezy všech typů.

Pásové pily na textilní materiály

Pásové pily na textil jsou konstrukčně řešeny tak, že ja jejich nůž, v místě řezu, umístěný vertikálně. Hovoříme tedy o vertikálních pásových pilách. Pásové pily na textilie jsou charakterizovány  většinou použitím jednoho ze tří typů ostří pásových nožů. Zároveň mívají textilní pásové pily nižší výšku řezu. Pásové nože mohou být jednostranně či oboustranně broušené, přičemž jsou častěji využívány pásové nože jednostranně broušené. Oboustranné nože navíc umožňují provádění řezu ve dvou směrech. Jak jsme již uvedli, existují tři základní typy ostří těchto nožů, jedná se normální s rovným ostřím, konkávní a konvexní. Konkávní a konvexní nože se užívají hlavně při řezu tužších materiálů na syntetické bázi. Tyto nože jsou totiž progresivnější. Textilní pásové pily však obvykle využívají klasických rovných normálních ostří pásových nožů.

Ukázka typů ostří pásových nožů na textilní a podobné materiály

Pásové pily můžeme také rozdělit dle způsobu obsluhy na:
- ruční
- automatické

Ovládací panel automatické pásové pilyRuční pásové pily předpokládají obsluhu ve všech krocích práce. Obsluha materiál položí na desku stolu a tlačí jej proti noži. Po odříznutí materiál sejme z desky stolu. U poloautomatických pil je vždy některá z činností obsluhy nahrazena motorickou jednotkou, například posuv stolu do řezu. U plnoautomatických pil je zadán tvar výřezu a vše obstará stroj automaticky. Tento princip je však v případě řezání textilií využíván minimálně.

Deska pásové pily může být:

- pevná
- posuvná

Pevná deska je pevně spojena s kostrou pily. Materiál musí být tlačen obsluhou a klouže po desce stolu, která má většinou hladkou, kluznou povrchovou úpravu. Posuvné stoly jsou vybaveny vedením, které obstarává rovný, přímý pohyb této desky k noži. Tento princip je tak vhodný pouze na pracovištích, kde dochází k přímým, rovným řezům.  Zvláštní úpravy desek stolů pak jsou stoly s přisátím pomocí vakua, desky stolu s tlakovým vzduchem, který nadnáší při manipulaci materiál, či tvarové úpravy desek stolů. Vakuové stoly vlastně vytvoří pomocí  podtlakové jednotky a děr v desce stolu podtlak, který při řezu pevně přichytí materiál k této desce. Tento princip je využitelný pouze u stolů s pojezdem. U stolů s nadnášením materiálu  je využito kompresoru na tlakový vzduch, který otvory v desce stolu nadnáší materiál nad úrovní desky. Toho se využívá zejména při manipulaci s těžkými materiály v mnoha vrstvách. Toto zařízení zpříjemní každodenní práci. Zvláštní skupinu pak tvoří stoly se speciálními úpravami. Pro příklad můžeme uvést pásovou pilu na řez celách rolí textilních materiálu. Právě u řezu celých rolí na tzv. paspule či kotouče je využívání konkávního či konvexního ostří nože, které je schopno proříznou i papírovou dutinku role. Deska stolu je zde nahrazena pojízdným vozíkem, který je tvarově uzpůsoben při přesné vedení role do řezu.

Při každodenní práci je vhodné místo řezu včetně celé desky stolu řádně osvětlit tak, aby si obsluha při práci nestínila. Je také důležité dbát nepřetržité zvýšené opatrnosti a to hlavně s ohledem na riziko pořezání díky vysoké ostrosti nožů. Používejte tedy vždy ochranné protipořezové rukavice. Pro práci jsou vhodné rukavice řeznického typu s ocelovými kroužky, pro výměnu nožů a další údržbářské práce pak rukavice s textilními nánosy, které jsou lehké, obsluha má cit, zároveň mají jistý stupeň ochrany před pořezáním paží obsluhy. Dalšími ochrannými prvky mohou být ochranné brýle či sluchové klapky pro ochranu sluhu obsluhy a to při užívání pil staršího data výroby. Pracovní místo udržujte čisté a to nejen desku pily, ale i místo kolem pásové pily, zejména pak při nutnosti pohybu obsluhy kolem pásové pily. Dále používejte pohyblivý ochranný sloupek, jinak též zvaný ochranná patka. Tuto vždy sesuňte do co nejnižší polohy vždy tak, aby byl nůž plně schován v této patce.

Nejstarší dochovaný nákres pilyVelmi starý nákres dvoukolé pásové pilyPásové pily prošli během svého vývoje mnoha inovacemi. Dnešní pásové pily jsou již téměř odlišné od Nejen pily na textílie mohou být archaickésvých předchůdkyň, i když princip stále zůstává. K rotaci nože je  využíváno stále kol. Tyto kola jsou hliníkové odlitky či odlitky z jiných materiálů, která jsou osazena v případě nehnaných kol ložisky. Tato ložiska umístěná na ose kola zajišťují hladký chod kola respektive pilového pásu. U hnaného kola je systém upevnění kola odlišný od typu pily. Ať je toto kolo přímo na hřídeli motoru či je hnané řemenem, vždy je rotace, otáčivý pohyb, zajištěn motorickou jednotkou, která udává sílu pily, její výkon a rychlost pohybu pilového pásu. Pásové pily na textilie bývají nejčastěji osazeny třemi koly, přičemž jedno z těchto kol je hnané.

Typ pily z pohledu změny rychlosti pilového pásu:
- jednorychlostní
- dvourychlostní
- s plynulou regulací rychlosti

V tomto případě je zpravidla rychlost nože udávána v jednotkách metr za 1 sekundu (m/s či ms). Jednorychlostní pásové pily mají rychlost otáčení nože dánu rychlostí otáčení Pásové pily na textil jsou zpravidla tříkolérotoru motorické pohonné jednotky či zpřevodováním převodů pily. U této pily není možno změnit klasickým způsobem snížit či zvýšit rychlost otáčení nože a tato je tedy pevná. Při využití frekvenčního měniče však i na tomto typu pil lze rychlost alespoň částečně pozměnit. Jedná se však o poměrně finančně náročný zásah. Dvourychlostní pásové pily používají pro změnu rychlosti změny převodu. Změna rychlosti může být dána změnou umístění řemenu, který obstarává přenos kroutícího momentu z motorické jednotky na hřídel hnaného kola, na převodném kole řemenu. Tento princip znáte jistě ze strojních sloupových vrtaček či cirkulárek. Druhým typem dvourychlostních pásových pil jsou pily vybavené takzvaným variátorem. Pomocí tohoto sofistikovaného zařízení je pak možno změnit rychlost otáčení. Tímto variátorem bývají vybaveny i pily staršího data výroby. Pily s plynulou regulací jsou výdobytkem moderní doby. S příchodem elektroniky tak lze přesně stanovit rychlost otáčení kol a tím i rychlost pilového nože.

Dalším velice důležitým údajem je kromě výšky řezu také vyložení pásové pily. Je to vlastně vzdálenost pásového nože od ramena pily.

Servis a seřízení pásových pil vždy přenechte odborníkům. Důležitými parametry, které ovlivňují nejen životnost pily, ale i kvalitu řezu jsou: použití správného rozměru nože, použití kvalitního nože, správné napnutí nože, správné seřízení naklápěcího kola, správné seřízení brousícího zařízení, osazení kvalitními, správnými brousky, seřízení dorazu pilového pásu při použití jednostraně broušeného nože a jiné.

Pásové pily staršího data výroby plně servisuje a repasuje i firma ROBEX DK, s.r.o. ® (viz. článek Bazar).

Vysvětlení některých technických pojmů:
rychlost nože – pohyb v čase, změna polohy nože (m/s)
pilový pás – jinak též pásový nůž
rychlost – pohyb tělesa v čase
brousek – k broušení nože
konvexní – ostří zvlněné, vlnky
konkávní – ostří se stříškami
stůl – deska pily
ochranná patka – bezpečnostní prvek pily
bazar – místo nákupu staršího, použitého stroje
náhradní díl – díl potřebný k opravě stroje

Při práci na pásové pile používejte vždy ochranné bezpečnostní prvky pily a doporučené ochranné prostředky.


Jste v kategorii: Pásové pily na textílie

Otevři celou kategoriiPřejdi na oficiální web firmy ROBEX DK, s.r.o., kde můžes shlédnout či zakoupit tyto výrobky


 
ROBEX DK, s.r.o. - centrum řezací techniky | CleexCut - pily a řezačky na izolace | ExaPro.cz - použité stroje | Odkazy na partnery webu www.robex-dk.cz | Chcete zde odkaz na Vás?