You can find a way with us! S námi naleznete vždy cestu!

English version

Hmmm, something didn't work...

 

So, what can you do now ?

 

1. Go to main page http://www.robex-dk.cz/en

2. Go to our site map at www.robex-dk.cz/en/sitemap.php

3. Hit the 'back' button on your browser to return to the last page you visited

4. Go to our alternative web pages as portal www.robex-dk.com, where are older
  version of our web pages, or to videoportal RobexTube, to super encyclopedia RobexPedie, web CleexCut etc.

 

Please e-mail me if you can't find a way...

 For now, you may want to back up, or search, or see the sites index archive.


Česká verze

Hmmm, něco nepracuje správně...

 

Co můžete dělat nyní ?

 

1. Zkuste otevřít hlavní stranu http://www.robex-dk.cz

2. Jděte na mapu webu www.robex-dk.cz/sitemap.php

3. Stiskněte tlačítko 'zpět' ve vašem prohlížeči a vraťte se na předchozí stranu

4. Jděte na naše alternativní weby, jako jsou www.robex-dk.com, kde jsou starší
     verze našich webových stránek nebo na videoportal RobexTube, encyclopedii RobexPedie, web CleexCut aj.

 

Zašlete mi e-mail, pokud nenajdete cestu...

 Nyní také můžete jít zpět, zkusit hledat, nebo se obrátit na archív našeho webu.

 

Otevři web | Open web                   ROBEX DK, s.r.o.®, Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Czech republic

                  e-mail: vyvoj@robex-dk.cz, obchod@robex-dk.cz                 web: www.robex-dk.cz

                  phone: +420 499 321 109, +420 499 629 492                 fax: +420 499 621 124