. RobexPedie - Tavné řezání textilních materiálů

Nápověda Tavné řezání textilních materiálů

Tavná řezačka s horkým nožem, řezačka na syntetické, textilní materiály, popruhy a lana

Tavné řezačky jsou používány zejména tam, kde je třeba vysoce kvalitních řezů zároveň zatavených. Tyto řezačky pracují na principu ohřevu odporem nože průchodem elektrického proudu. Nožem v tomto smyslu může být myšlen nůž ze speciálního materiálu, odporová planžeta nebo nůž ohřívaný jiným zdrojem tepla.

Tavné, tepelné řezačky jsou určené zejména na řez syntetických textilních materiálů, fólií, provazů, lan, popruhů a jiných materiálů, kde je příměs syntetických materiálů. U vlastního řezání na konkrétním materiálu je vždy z pohledu kvality řezu směrodatná teplota nože a rychlost řezu. Pokud k řezu dochází rychleji či s nižší teplotou, než je třeba na daný typ materiálu mohou,  vznikat nedořežu. Naopak, pokud je  teplota příliš vysoká, či je řez prováděn nižší rychlostí, než je třeba, dochází k nadměrnému tavení krajů u plně syntetických materiálů či opálení krajů u materiálů s nižším poměrem syntetických materiálů. Řezání tavnou metodou tak předpokládá jistý cvik. Vždy je tedy nutné odzkoušet vlastnosti dělených materiál a provést několik zkoušek řezu.

Tavné řezačky využívají tavné schopnosti některých, zejména syntetických materiálů používaných čalouníky, krejčovými, ale i v automobilovém průmyslu. Tímto řezem dosáhnete precizního řezu se zatavenými konci. Dosáhnete tedy dvou operací v rámci jedné. Proto jsou vyhledávanou technologií právě nyní, kdy si plně uvědomujeme cenu lidské práce.

Základní členění:
1)  dle typu nože (s ohřevem z jiného zdroje, odporové nože a planžety)
2)  dle užití (ruční, stacionární)

1) Tavné řezačky syntetických textilních materiálů, lan, provázku a jiných materiálů využívají pro řez vždy horkých, rozžhavených nožů. Jednotlivé typy se však liší druhem použitých nožů a způsobu jejich ohřívání. Prvním způsobem ohřívání nožů je ohřívání tavného nože pomocí jiného tepelného zdroje tzn. ohřívacího tělesa, které je pevně spojeno s nožem a přenáší tak teplotu na tento nůž. Ohřívací těleso je vždy součástí řezačky a je ukryto v jejím těle. Ohřívací těleso je zahříváno průchodem el. proudu a takto vzniklou teplotu předává na nůž. U tohoto principu je vždy nejteplejší část nože v místě kontaktu s tímto zdrojem tepla. Dále od místa uchycení již ztrácí teplotu, která je ve špici nože nejnižší. Výhodou tohoto principu tavného řezání je obvykle dlouhodobý, trvalý chod těchto typů řezaček a možnost použití i elektricky vodivé podložky. Nevýhodou potom naopak omezený výkon (teplota), vyšší energetické nároky ztrátou naindukované teploty a delší doba nutná k zahřátí nože. Dalším typem nožů jsou potom pevné nože odporové, které jsou vyrobeny ze speciálních slitin uzpůsobených k indukování teploty průchodem proudu přímo nožem. El. proud spolu s bezpečným nízkým napětím, pohybující se zpravidla od 1 do 18 V, procházející tímto nožem, ohřívá přímo nůž. Nejčastěji se k výrobě těchto nožů využívá materiálů Kanthal, chromu, zinku a dalších materiálů a jejich kombinací. Výhodou těchto nožů je nižší ztráta tepla. Teplota je nejvyšší v nejvzdálenějším místě od místa uchycení. Nevýhodou použití pevných odporových nožů je menší variabilita (nůž tvaru, jak jej zakoupíte či vyrobíte) a nutnost použití el. nevodivé podložky. Nevýhoda nízké variability je však zcela eliminována díky možnosti využití odporových planžet u některých typů řezaček. Odporová planžeta je také ze speciálních slitin. Planžetu můžete libovolně ohýbat a přizpůsobit přesně Vašim potřebám. Planžety jsou využívány zejména u řezaček s trvalým, dlouhodobým chodem. U všech typů tavných řezaček je třeba dbát na správné upevnění nože k řezačce, tak aby byli minimalizovány ztráty tepla u nožů s externím ohřevem, či ztráta napětí vlivem přechodových odporů  u odporových typů nožů a planžet. Planžetové nože jsou nejčastěji užívány pro řezání a zakracování lan, popruhů  a provázků.

2) Tavné řezačky rozdělujeme z pohledu způsobu užití do dvou základních skupin – ruční a stacionární. Ruční řezačky jsou takové, kde je nůž z tělem řezačky pevně spojen a k řezu dochází pohybem ruky, která svírá tělo řezačky. Ruční řezačky jsou určeny převážně pro přerušovanou práci a jsou vybaveny spínačem na těle řezačky. Stacionární řezačky jsou samostatné a naopak materiál je pohybem ruky tlačen na tavný nůž. Při výběru typu řezačky je nutno vzít v potaz budoucí využití těchto řezaček. Ruční řezačky lze využít při rychlém a precizním řezu textilních a jiných materiálů. Díky ručnímu způsobu užití je možno dosáhnou vysoké přesnosti a variability. Ruční řezačky mohou být nahřívány krátkodobě či i trvale. Jsou většinou používány při řezání ložených materiálů v jedné vrstvě ( ve více vrstvách by došlo k zapékání a propékání jednotlivých uříznutých vrstev - toto však neplatí vždy - nutno předem odzkoušet přímo na konkrétním typu řezaného materiálu). Při řezu ručních řezaček je nutné zajistit správnou podložku pod řezaný materiál, tak aby nedošlo k poškození pracovní desky či stolu. Nejčastěji je využíváno sklo, které je elektricky nevodivé, odvádí  malý podíl teploty z čepele zahřátého nože a zároveň je velice rovné. Stacionární řezačky jsou tavné řezačky do větších provozů s trvalým nahříváním nožů. Předností stacionárních řezaček je právě možnost dlouhodobého žhavení nože. Nemusíte tedy řezačky mezi mezioperačními výrobními procesy vypínat a po té čekat na opětovné nahřátí nože. Tyto stacionární řezačky bývají také z pravidla vybaveny regulací teploty pro nastavení ideální tavné teploty nože. Mezi-typem mohou být řezačky s trvalým nahříváním a externě provedeným zdrojem a ručním držadlem s upevněným nožem, které kombinují výhody obou typů.

Znáte technické údaje ?!
Napětí - práce vykonaná elektrickými silami
Výkon - množství práce vykonané za jednotku času.
Příkon - množství energie spotřebované za jednotku času
Výška řezu - průchodnost materiálu (max.)
Kanthal - je reg. ochr. zn. slitiny Fe + chrom (20–30 %) + Al (4–7,5 %) + kobalt
Syntetický - uměle vytvořený, vstup chemicky získaný
Teplota - charakteristika tepelného stavu hmoty

Při nákupu tavné řezačky vemte v potaz vždy její následné využítí, Vaše potřeby spolu s technickými možnostmi řezačky. Vhodným výběrem řezačky předejdete častým opravám,  zvýšené investici a starostem. Při výběru pro Vás vhodné řezačky Vám rádi poradíme!  

Pro zvýšení bezpečnosti lze pro tento typ přístrojů jednoznačně doporučit ochranné prostředky typu žáruvzdorných rukavic a teplu odolných rukavic. V rámci zkvalitnění služeb nabízí vybrané ochranné pomůcky k těmto  přístrojům i firma ROBEX DK, s.r.o..

Pro tento typ přístroje je nutné provádět pravidelnou revizi, jedná se o elektrické nářadí a takto je nutné k němu přistupovat. Pravidelnou údržbou výrazně prodloužíte životnost řezačky. Konkrétnímu typu řezačky odpovídá i doba max. použitelnost tzn. pro jednosměnné řezy, vícesměnné řezy, řezačky pro nepřetržitý provoz aj.

I s tavnými řezačkami bez regulace lze teplotu nože regulovat a to spínáním el. proudu obsluhou v časových cyklech


Jste v kategorii: Tavné řezání textilních mat.

Otevři celou kategoriiPřejdi na oficiální web firmy ROBEX DK, s.r.o., kde můžes shlédnout či zakoupit tyto výrobky


 
ROBEX DK, s.r.o. - centrum řezací techniky | CleexCut - pily a řezačky na izolace