. RobexPedie - Snímač otisků prstů - biometrie

Nápověda Snímač otisků prstů - biometrie

Biometrický zámek, elektronická kontrola, docházka, biometrický vstup do naší firmy

Naše firma využívá technologie firmy SafeTIC (dříve EasyDentic), jež zajistí absolutní kontrolu nejen nad Vašimi zaměstnanci. Ojedinělý systém se vstupy pomocí biometricky snímaných otisků prstů zajistí dosud nevídané možnosti. Nevíte kdy chodí zaměstnanci na pracoviště? Kolik stráví času mimo firmu? Opravdu dodržují přestávky? Nemáte systém pro evidenci docházky? Bojíte se o svá citlivá data? Předávají si zaměstnanci čipové karty? Více na www.safetic.eu!

Pokusím se Vám tento systém představit a ukázat výhody i nevýhody!

V polovině roku 2010 jsme po návštěvě  jednoho z pracovníků firmy SafeTIC zavedli systém pro kontrolu vstupů a docházky zaměstnanců.

Vlastní implementace systému probíhala ve dvou krocích. Nejdříve jsme samozřejmě vše zaměřili a po jasném zjištění  "Co vlastně od tohoto systému chceme" jsme započali úpravu vstupních dveří, které jsou nyní hlídány.Uprava vstupních dveří nesouvisela s implementací přímo, ale využili jsme příležitosti ke zvelebení vstupu do firmy.

Prvním krokem bylo zapojení hlavní jednotky, umístění všech mechanických prvků systému a  jejich zprovoznění. V tento moment byl systém připraven k evidenci zaměstnanců a nasnímání jejich otisků. Již bylo možné otevírat dveře a hlídat tak vstup do firmy.

V druhém kroce přišla na řadu implementace software pro evidenci docházky. Toto zajišťovala externí firma spolupracující na tomto projektu.Součástí bylo i špičkové vyškolení našich zaměstnanců a osob zpravujících tento systém v rámci naší firmy.

Po krátkém testovacím provozu jsem po hrubém nastavení, které provedl pracovník SafeTICu, provedl nastavení splňující naše požadavky. Systém je nyní nastaven takto:

Při příchodu zaměstnance je nutné aby se tento zaměstnanec zahlásil do docházkového systému načtením je ho otisku daného prstu. Pokud je místo výkonu práce přímo na hlavní hale či v části hl. kanceláře, obchodu, je nutné znovu provést snímání prstu pro otevření dveří, které blokuje el. magnetická cívka. Pokud je pracoviště zaměstnance mimo tuto oblast provede pouze zalogování do systému docházky daným prstem, nikoli však vlastní otevření dveří. Tímto jsme zamezili zbytečnému otevírání dveří i zaměstnanci, který nepotřebuje vstoupit, ale chce se pouze zahlásit do docházky.

Časově jsem systém přídrže dveří elektromagnetem nastavil takto: otevření přes otisk je nutné pouze mimo 7 - 14 hod. Je totiž nutné zajistit i volný přístup zákazníků do obchodu.

Po odladění pár nejasností již systém pracuje velice spolehlivě a ulehčí práci nejen naší p. účetní, která nemusí evidovat docházku ručně, ale je také umožněn komplexní dohled nad zaměstnanci (jak se často zdržuje mimo pracovní prostory, kolik času stráví na wc aj.)!

Vlastní hodnocení systému:

+ mezi klady patří zejména
variabilita nastavení vč. automatických svátků aj.
neomezení přístupu zákazníkům
rychlost načítání otisků
snímání otisku i při velice špinavé struktuře prstu
(předpokaldem je správné nastavení)
možnost rychlého přenastavení
možnost rychlého dohledu nad stavem
sledování po lokální síti i na dálku
non stop servis a poradenství v čj
nastavení různých oprávnění jednotlivým uživatelům
nemožnost záměny otisku ( karty si zaměstnanci vyměnují a navzájem si píchají)

- mezi zápory pak
u dělníků jsme museli provést několikrát znovunačtení otisků
(změna struktury otisku vlivem špíny)
výdrž baterií při výpadku proudu pro držení záímku dveří je časově omezena
nustnost dodatku prac. smlouvy

Více o tomto systému také naleznete na https://www.robex-dk.cz/publicrelations.php. Rád Vám také sdělím zkušenosti telefonicky na tel. čísle +420 499 629 492.

Vybrané související články:
Co se týká zpracování otisků prstů, tak jsou to osobní údaje citlivé. To znamená, že jejich ochraně je věnována zvýšená pozornost, což se projevuje v určitých zpřísněných požadavcích na to, kdy je tyto údaje možné zpracovávat bez souhlasu a jednak v možných sankcích pro toho, kdo nějaké své povinnosti poruší. Zpracování citlivých údajů řeší především § 9 zákona o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“).


Identifikace osob pomocí otisků prstů je velmi účinný způsob ochrany proti neoprávněnému vstupu. Je založena na principu snímání a porovnání otisku prstu identifikované osoby. Zaručuje nezaměnitelnost identifikace konkrétní osoby, protože porovnáváné znaky otisku prstu jsou u každého člověka jedinečné. V přístupových systémech s identifikací osob pomocí otisků prstů odpadá použití jakýchkoliv karet nebo čipů. Na rozdíl od karty, má otisk prstu každý člověk vždy u sebe a nehrozí tedy jeho zapomenutí, záměna nebo odcizení.

Klíče či kartu Vám mohou zcizit, prst však velice obtížně :-)


Jste v kategorii: Ostatní zajímavosti

Otevři celou kategoriiPřejdi na oficiální web firmy ROBEX DK, s.r.o., kde můžes shlédnout či zakoupit tyto výrobky


 
ROBEX DK, s.r.o. - centrum řezací techniky | CleexCut - pily a řezačky na izolace